Het mysterie van de Serapeum van Saqqara

Op twaalf mijl van de Grote Piramide van Egypte onder de grond heeft met 24 zwarte kisten gevonden. De kisten met de vorm van een doodskist zijn gemaakt van Aswan graniet een zeer harde steen. Ze worden ook wel Serapeum van Saqqara genoemd en ze zijn een groot mysterie.

De Serapeum van Saqqara

De kisten zijn in een heuvel gevonden door Auguste Mariette. Ze lijken te zijn gemaakt door de Egyptenaren in de oudheid en ze zijn het product van groot vakmanschap. De technologie die is gebruikt om het graniet te bewerken was in die tijd niet beschikbaar. Waar de kisten voor zijn dienden is niet zeker er zijn wel hiëroglyfen op de kisten aangetroffen, maar die waren van zulke slechte kwaliteit dat men dit als graffiti beschouwd.

De kisten worden Serapeum van Saqqara genoemd en bevinden zich in de verlaten Egyptische stad Memphis. Recentere ontdekkingen suggereren dat de plek waar de kisten werden gevonden een begraafplaats was. Deze werd gebouwd door Ramses de tweede ongeveer 3300 jaar geleden. Men zegt dat de begraafplaats werd gebouwd ter ere van de Apis stier. De Apis stier werd aanbeden omdat het de incarnatie van de god Ptah zou zijn.

Deze zwarte kisten waren duidelijk belangrijk en ze zijn zeer imposant. Sommigen zeggen dat de kisten ouder zijn dan de Egyptenaren zelf, maar dat is op dit moment niet zeker. De kisten wegen meer dan honderd ton per stuk.

Bekijk de video om een indruk te krijgen van de Serapeum van Saqqara

Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie